Jaka jest najbardziej opłacalna metoda migracji systemu kontroli dostępu ze starszych technologii na nowe?

17 marca 2021


Często spotykamy się z pytaniem, w jaki sposób najbardziej opłacalnie i bez uciążliwości dla użytkowników podnieść bezpieczeństwo systemu kontroli dostępu. Punktem wyjściowym do ustalenia metody jest określenie liczby używanych kart, liczby czytników w systemie, oraz ram czasowych w jakich ma przebiegać cały proces.

Możliwe są dwa scenariusze migracji:

  1. Sukcesywna wymiana kart a następnie wymiana czytników
  2. Sukcesywna wymiana czytników a następnie wymiana kart

Do celów niniejszej analizy posłużę się przykładami.

Scenariusz 1

Firma X posiada system kontroli dostępu z czytnikami i kartami Prox. W firmie pracuje 140 pracowników a w systemie jest zainstalowanych 40 czytników. Statystycznie w ciągu miesiąca wydaje się 20 nowych kart (wymiany kart zniszczonych oraz karty dla nowych pracowników).
Po podjęciu decyzji o migracji zamiast dotychczasowych kart Prox wydawane są karty dualne Seos Essential + Prox, których cena jest podobna do kart używanych dotychczas. Jak łatwo policzyć, w ciągu 7 miesięcy wszystkie karty zostaną wymienione na nowe.
W tym czasie żaden z pracowników nie musi wykonywać dodatkowych czynności związanych z tym, że używa nową kartę.
Po zakończeniu procesu wymiany wszystkich kart można przystąpić do sukcesywnej wymiany. Najtańszym rozwiązaniem będzie zastosowanie czytników iClass SE Express R10. Są to najtańsze czytniki z łączem Wiegand, które czytają wyłącznie karty najbezpieczniejszej technologii na rynku – Seos. Wymiany czytników można dokonywać w dogodnym czasie np. podczas okresowych remontów pomieszczeń czy według samodzielnie przygotowanego harmonogramu. Ponieważ wszyscy pracownicy będą już posiadali karty dualne, zaprogramowane tym samym numerem dla obydwu technologii nie będzie konieczne wprowadzanie jakichkolwiek zmian w programie do obsługi kontroli dostępu czy innych programach (np. kadrowych) wykorzystujących numer karty. Niezależnie od tego, czy pracownik będzie używał karty na przejściu wyposażonym w czytnik stary czy nowy karta będzie funkcjonowała tak samo. Okres wymiany czytników może trwać tak długo jak tylko jest to konieczne aby nie zakłócać pracy w firmie. Po zakończeniu wymiany wszystkich czytników, zamiast kart dualnych będzie należało wydawać karty Seos Essential lub Seos, co zmniejszy koszt obsługi systemu.

iCLASS Express R10

Scenariusz 2

Firma Y posiada system kontroli dostępu z czytnikami i kartami Prox. W firmie pracuje 1500 pracowników a w systemie jest zainstalowanych 40 czytników. Statystycznie w ciągu miesiąca wydaje się 40 nowych kart (wymiany kart zniszczonych oraz karty dla nowych pracowników). Po podjęciu decyzji o migracji, w przypadku awarii czytnika lub rozbudowy systemu zamiast dotychczasowych czytników Prox instalowane są czytniki multiCLASS RP10, czytające zarówno karty starej technologii Prox jak i nowej technologii iCLASS SE czy Seos. Wymiany czytników można dokonywać w dogodnym czasie według samodzielnie przygotowanego harmonogramu. Ponieważ nowe czytniki czytają zarówno karty starego i nowego typu nie będzie konieczne wprowadzanie jakichkolwiek zmian w programie do obsługi kontroli dostępu czy innych programach (np. kadrowych) wykorzystujących numer karty. Niezależnie od tego, czy pracownik będzie używał karty na przejściu wyposażonym w czytnik stary czy nowy karta będzie funkcjonowała tak samo. Okres wymiany czytników może trwać tak długo jak tylko jest to konieczne aby nie zakłócać pracy w firmie. Po dokonaniu wymiany wszystkich czytników, rozpocznie się proces wydawania nowych kart. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie zastosowanie kart Seos Essential. Jeżeli wymiana kart ma być dokonana w trybie zwykłej wymiany kart zniszczonych/rotacji pracowników, to proces potrwa ponad 3 lata. Jeżeli konieczne jest szybsze podniesienie bezpieczeństwa systemu, proces wymiany można zakończyć w ciągu miesiąca. Po zakończeniu wymiany wszystkich kart instalator musi wyłączyć na wszystkich czytnikach możliwość odczytu kart Prox 125kHz. Po tej operacji system będzie bezpieczny.

Scenariusz 2 można zastosować również w przypadku chęci migracji z systemu z czytnikami czytającymi numer CSN/UID Mifare. W takim przypadku wystarczy zastosować standardowe, tańsze czytniki R10.

Który scenariusz migracji wybrać?

Od strony ekonomicznej scenariusz 1 jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niewielkiej liczby kart używanych w systemie (<1500). Scenariusz 2 jest lepszym rozwiązaniem w przypadku dużej liczby kart (+1500). Ważne jest jednak, aby w odpowiednim czasie podjąć decyzję o sposobie migracji, bo jednoczesne stosowanie kart dualnych i czytników wielosystemowych może nastręczać wiele kłopotów – takich jak brak pełnej kontroli nad odczytem konkretnej technologii w momencie zbliżenia karty do czytnika (podwójny odczyt każdej karty).

Przykładowe scenariusze pokazują najbardziej budżetowe rozwiązania. Przygotowując się do migracji, warto rozważyć bardziej przyszłościowe modele migracji np. stosując czytniki z modułem Bluetooth, umożliwiające stosowanie kart mobilnych (rezydujących na telefonach czy smartwatchach). W przypadku wątpliwości co do doboru urządzeń czy stosowanych opcji zawsze możliwe jest zasięgnięcie opinii doświadczonych pracowników firmy Alarmnet.