Kategorie

Dostęp logiczny


16 lutego 2022

DigitalPersona 5300 w polskich urzędach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się Dowody Osobiste powinny zawierać wizerunek twarzy i dwa odciski palców dla posiadaczy w wieku od 12 lat. W Polsce do pobierania […]


14 grudnia 2021

Jedna karta w kontroli dostępu fizycznego i logicznego

Działając na rynku systemów kontroli dostępu fizycznego czasami spotkamy się z pytaniem o możliwość integracji z systemami dostępu logicznego. Najczęściej zapytanie dotyczy możliwości stosowania tej samej karty do otwierania drzwi oraz logowania do systemów informatycznych. Rozwiązaniem, które proponujemy jest Digital Persona. Dzięki zastosowaniu systemu DigitalPersona Logon for Windows możemy uzyskać funkcjonalność w której karta używana […]